+90 (850) 885 14 19

MongoDB Eğitimi

Online MongoDB Eğitimi

MongoDB açık kaynaklı NoSQL veritabanı yönetim sistemidir. Günümüzdeki ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerine alternatif olarak NoSQL veritabanları arasında yerini giderek sağlamlaştıran, gelişen ve evrimleşen bir araçtır. MongoDB şu an büyük, orta ve küçük şirketlerin zengin dinamik verilerinin depolanmasında beraberinde getirdiği özel yaklaşımlarıyla kullanılmaktadır.

Bu eğitim programı katılımcılara MongoDB'nin sunduğu zengin şema yapısını nasıl eğitip sürekli, performanslı ve ölçeklenerek kullanılabileceği noktasında katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programı ağırlıkla uygulamalı olarak gerçekleştirilecek, eğitmen ele alınan konu ve içeriği katılımcılarla etkileşimli olarak sürdürebilecektir.

Eğitimin Hedefleri

 • NoSQL ve Big Data kavramlarına öğrenmek
 • MongoDB ile RDBM Sistemler arasındaki keskin farklılıkları öğrenmek
 • Yapılandırılmamış verilerin nasıl saklanabileceğini görmek
 • Veritabanı operasyonlarının etkin biçimde kullanmak
 • Güçlü ve esnek kümeleme sorguları kurgulayabilmek
 • Verilere hızlı ulaşmak için sunulan endeksleme sistemini kavramak
 • Sunulan depolama motorlarının performaslara etkisini kavramak
 • Verilerin sürekliliğini erişilebilirliğinin nasıl karşılandığını öğrenmek
 • Büyük verileri ölçeklemek için gerekli mekanizmaları tanımak
Video & Mekan

Teknik bir aksaklık meydana gelmedikçe, online oturumlar kayıt altına alınmakta ve katılımcılarla, oturumda ele alınan örnek uygulamalarla birlikte paylaşılmaktadır.

Bu eğitim internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Dersler Gotomeeting aracı ile sağlanacaktır. Katılımcıların Windows veya Mac bilgisayarları ile derse katılmaları gerekmektedir.

Her oturum 2 saatlik dilimler olarak ayarlanmıştır.

İlk oturumda NoSQL ve Big Data kavramlarından başlayarak MongoDB dünyasına giriş yapacağız.

Alt konular
 • NoSQL ve Big Data Kavramları
 • RDBMS vs MongoDB
 • Mongo Shell
 • MongoDB Şema Yapıları

Bu oturumda Mongo Shell üzerinden CRUD operasyonları örneklerle gösterilecektir.

Alt konular
 • MongoDB CRUD Operasyonları

Bu oturumda doküman validasyonu ve Aggregation (kümeleme) mimarisinde rol oynayan önemli evreler üzerine örnekler yapılacaktır.

Alt konular
 • Document Validation
 • Aggregation Framework

Bu oturumda Endeks sistemindeki mevcut üyelerin rollerini ve veriler üzerindeki etkilerini kavrayacağız.

Alt konular
 • Endeks Mekanizması
 • Endeks Çeşitleri
 • Partial Endeks
 • Explain Komutu
 • Endeks İpuçları

Bu oturumda verilere sürekliliği ve erişilebilirliği nasıl hangi üyeler kullanılarak sağlanabileceğini ve verileri paylaştırma işleminin nasıl yapıldığına bakılacaktır.

Alt konular
 • Replica Set Deployment
 • Replica Üyeleri
 • Read Preferences
 • Write Concerns
 • Read Concern
 • Uygulamalı Gösterim
 • Sharded Cluster Deployment
 • Shard Key
 • Partitioning
 • Uygulamalı Gösterim

Son oturumda 2 farklı depolama motoruna bakacağız ve MongoDB'de güvenlik yaklaşımlarını inceleyeceğiz.

Alt konular
 • MMAPv1 & WiredTiger Motorları
 • Data Encryption
 • Certificate Authentication
 • User Authentication
 • Built-in Roles
 • Replica Set Authentication

Eğitimin sonunda bu ve daha bir çok sorunun cevabına erişmiş olacaksınız.

 1. Bir update operasyonun kaç farklı işlevi vardır?
 2. Agregation sorgularında $unwind operatörünün amacı nedir?
 3. Seçiciliği yüksek sorguların endekslemede önemi nedir?
 4. Oy çoğunluğunun hesaplanması nasıl yapılır?
 5. Replica sisteminde Fault Tolerans nedir?

Teknik bir aksaklık meydana gelmedikçe, online oturumlar kayıt altına alınmakta ve katılımcılarla, oturumda ele alınan örnek uygulamalarla birlikte paylaşılmaktadır.

Bu eğitim internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Dersler Gotomeeting aracı ile sağlanacaktır. Katılımcıların Windows veya Mac bilgisayarları ile derse katılmaları gerekmektedir.

 • MongoDB Eğitimi Kayıt Formu

Ödeme bilgileri
Kod Bilgi Sistemleri ve Yazılım San. Tic. LTD.ŞTİ.
Garanti bankası IBAN : TR12 0006 2000 7200 0006 2982 19 • Kesin kayıt ödeme işlemi gerçekleştiğinde yapılacaktır.
 • Kod Bilgi Sistemleri eğitim için yeterli kişi sayısına ulaşılmaması durumunda eğitimi iptal etme ya da ileri bir tarihe erteleme hakkına sahiptir.